Psykolog Maria Sirnes Øien (MNPF)                                                                                 Kontakt

                   

Noen vanlige årsaker til å oppsøke psykolog:

 

           

Angstlidelser

 • Sosial angst
 • Fobier

 

 

Depressive lidelser

 

 

 

 

Traumebehandling og EMDR

 

 

Eksistensialistiske kriser og spørsmål

 

 

Hva kan psykologer hjelpe med?

 

 

Henvendelser/

Priser /

ventetider /

tidspunkt /

 

 

 

 

Om å gå til psykolog »

 

 

Hva kan psykologen hjelpe med?

 

Du kan kontakte psykolog:

 • Hvis du sliter med vanskelige følelser av ulike slag.
 • Har vonde eller vanskelige opplevelser.
 • Vil videreutvikle deg selv når livet på ett eller flere områder har stoppet opp.

 

Hvis du har det vondt eller har vansker med å fungere i hverdagen, og det ikke er noe fysisk galt, kan det være noe psykologen kan hjelpe deg med.

Du kan være plaget av:

 • angst
 • depresjon eller nedstemthet
 • spiseforstyrrelser
 • krisehendelser (som overgrep eller ulykker) eller vanskelige livshendelser
 • alvorlige psykiske lidelser
 • sorg
 • rusproblemer
 • utbrenthet
 • vansker knyttet til å leve med en fysisk sykdom eller funksjonshemming

 

Psykologen undersøker hva som er problemet, for derette å jobbe sammen med for å finne den beste måten å redusere problemene dine på. Målet vil være å gjøre deg best mulig i stand til å mestre ditt eget liv slik at du får det bedre.

 

Forsvarlig helsehjelp

Psykologer gir ”helsehjelp”. Det innebærer at du som pasient/pårørende sikres rettigheter som pasient, for eksempel gjennom Pasientrettighetsloven. Samtidig betyr det at psykologen har plikter i forhold til hvordan helsehjelpen skal gis. Psykologens plikter reguleres blant annet av Helsepersonelloven.

Helsepersonelloven slår blant annet fast at all helsehjelp skal være forsvarlig og at det bør finnes forskning som dokumenterer at behandlingen virker.
Psykologen har taushetsplikt, men kan i noen sammenhenger gir informasjon om deg til andre, hvis du ønsker det.

 

Forskjellige metoder

 

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Som pasient kan du være med på å velge mellom ulike behandlingsmetoder. Kravet er at metoden er tilgjengelig og forsvarlig.

Variasjonen i ulike behandlingsformer er naturlig og viktig. Det som virker for én pasient, virker ikke nødvendigvis for en annen. Det er viktig at pasienten har mulighet til å motta behandling som er best mulig tilpasset egne behov og ønsker.

Noen psykologer har spesialisert seg på visse metoder og arbeidsformer, mens de ikke er trent i andre. Det kan innebære at de ikke er eksperter på behandlingsformen som hadde vært best for deg. I slike tilfeller har psykologen ansvar for å informere deg og eventuelt formidle kontakt med noen som har bedre forutsetninger for å tilby deg behandlingsformen du har behov for.

 

Tillit

I enhver psykologisk behandling er det viktig at du føler at du kan stole på terapeuten din, og tror på at terapeutens fremgangsmåte kan fungere for deg. Et slikt tillitsforhold er en nødvendig del av behandlingen og en forutsetning for at behandlingen skal virke. Det er derfor viktig at psykologen har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Psykologen har ansvaret for å sikre at du som pasient, opplever at behandlingen du tilbys, oppleves som nyttig og relevant, og at du opplever å bli møtt på en god måte.

www.psykologioslo.no © 2009 • Kontakt • Priser