Psykolog Maria Sirnes Øien (MNPF)                                                  Kontakt

                   

Noen vanlige årsaker til å oppsøke psykolog:

 

           

Angstlidelser

  • Sosial angst
  • Fobier

 

 

Depressive lidelser

 

 

 

 

Traumebehandling og EMDR

 

 

Eksistensialistiske kriser og spørsmål

 

 

Henvendelser

 

Priser /

ventetider /

tidspunkt /

 

 

 

Depresjon »

 

 

Ca 20 % av alle kvinner og 10 % av alle menn vil i løpet av livet ha en eller flere depressive episoder.

Til en hver tid vil ca 5 % av befolkningen være plaget av depressive symptomer som med nytte kan behandles.

 

 

Noen vanlige tegn på depresjon er:

 

  • Nedstemthet
  • Lite overskudd/energi
  • Søvnvansker eller behov for betrakelig mer søvn enn vanlig
  • Økt eller redusert appetitt
  • Redusert even til å glede seg over ting som tidligere ga en glede
  • Problemer med hukommelse og konsentrasjon

 

Psykoterapeutisk behandling av depresjoner vil ta utgangspunkt i å lære mer om om lidelsen og hvilke implikasjoner den har for ens livskvalitet og atferd.  

 

 

www.psykologioslo.no © 2009 • Kontakt • Priser